Soto Semarang Pak Slamet Ragil Hadir di Kota Cirebon

Cirebon, 14 Desember 2016,- Soto Semarang, Kupat Tahu Magelang dan Tahu Gimbal Pak Slamet Ragil  kini membuka cabangnya ke-93 di Jalan Arya Kemuning No. 99 Kota Cirebon, Rabu (14/12/2016). Slamet Riyanto, B.sc. atau yang biasa...